सरपंच परिचय

पूर्ण नाव : सुवर्णा प्रकाश कोळी (सरपंच, ग्रामपंचायत शिरोळ. ता. शिरोळ, जिल्हा : कोल्हापूर )
पूर्ण पत्ता: घुमट रोड, कोळी गल्ली , प्रभाग न २, मु . पो. शिरोळ,ता. शिरोळ, जिल्हा : कोल्हापूर – ४१६१०३
ध्वनी क्रमांक: ९४०४१२८५२८
जन्म तारीख : ०१/०६/१९७२
व्यवसाय : सामाजिक कार्य व गृहिणी
भूषवलेली पदे : विद्यमान सरपंच, ग्रामपंचायत शिरोळ – कालावधी ०८/ ०७ /२०१३ पासून

2