उल्लेखनीय कामे

१) ५५ लाख खर्चाच्या संस्थान भूमीचे काम अंतिम टप्यात आहे.
२) ३ कोटी रुपये खर्चाच्या सामाजिक सभागृह बांधकाम अंतिम टप्यात आहे .
३) वाढीव वसाहतीतीतलं ग्रामस्थाकरिता बुधवारी नवीन ज्यादा आठवडा बाजार सुरु.

4 ullekhniya kame